Rashik Parmar MBE

Technical Executive
Europe 
IBM Distinguished Engineer

"Rashik was awarded an MBE (Member of the Order of the British Empire) as part of the HRH Queen Elizabeth’s 90th birthday honours for his contribution to business and innovation."
IBM Research

Rashik is the leader of IBM’s European technical community and an IBM Distinguished Engineer and previously President of IBM’s Academy of Technology. He currently advising clients on their cloud innovation roadmap from a technology and business perspective drawing on thirty-three years of practical experience in IBM. He has worked for financial, retail and manufacturing clients on IT transformation projects of all sizes. Overall, he specialises in ensuring the technical success of complex IT projects that transform business models. Some of his work is summarised in the HBR Article he co-authored “New Patterns for Innovation” – Jan-Feb 2014. Rashik was appointed to the Leeds City Region Local Enterprise Partnership Board and chairs the business communications group. He is helping develop the innovation strategies to accelerate growth of this £55bn marketplace. Rashik is also IBM’s Partnership Executive for Imperial College – London. He is also an Adjunct Professor for Department of Innovation and Entrepreneurship at the Imperial College Business School and Visiting Professor to the Intelligent Systems and Networks Group at the Department of Electrical & Electronic Engineering.

Rashik was awarded an MBE (Member of the Order of the British Empire) as part of the HRH Queen Elizabeth’s 90th birthday honours for his contribution to business and innovation.

Rashik er Distinguished Engineer og tidligere president i IBMs Academy of Technology. Han har jobbet i finans, detaljhandel og produksjon med IT-transformasjonsprosjekter i alle størrelser. Rashik spesialiserer seg i å sikre tekniske suksess på komplekse IT-prosjekter. Noe av hans arbeid er oppsummert i HBRs artikkel: “Nye oppskrifter for Innovasjon” – som han skrev i Jan-Feb 2014.

Rashik er utnevnt til Leeds City Region Local Enterprise Partnership Board og leder gruppen for forretningskommunikasjon. Han bistår med å utvikle innovasjonsstrategier for å akselerere veksten i dette £55bn markedet. Rashik er også IBMs Partnership Director for Imperial College – London. Han er også professor II for Institutt for Innovasjon – og entreprenørskap ved Imperial College Business School og Visiting Professor ved Intelligent Systems and Network Group ved Institutt for Elektrisk – og elektronisk Engineering.

Rashik ble tildelt en MBE (medlem av Order of the British Empire) som en del av HKH Dronning Elizabeths 90-årsdags utmerkelser for sitt bidrag til næringsliv og innovasjon i England.

 

David Chapman

Board Member at MAF Fastigheter AB
University College London, U. of London

"The complexity of cities goes beyond urban design, placemaking, architecture, planning. It defines its success on how well it is connected. Not only through infrastructure and mobility. More through peoples interaction with the city itself."
Håkon Iversen

David is a chartered member of Royal Institute of British Architects (RIBA) and Royal Town Planning Institute (RTPI) and dual registered with Swedish Association of Architects (SAR/ MSA & FPR/MSA).

Using urban design as a research method he have been immersed in a number of significant design and development initiatives. While often working as a key member of a larger team, he has engaged with a wide variety of individuals, community groups and agencies. He have also been continuously involved in teaching, research and publication and draw upon practical experience when developing and delivering innovative teaching and learning approaches. Thus his experience combines contemporary practice in urbanism including social learning and engagement, together with pedagogy, research and academic development.

David er medlem av Royal Institute of British Architects (RIBA) og Royal Town Planning Institute (RTPI) og dobbelt registrert hos Svenske Arkitektforbundet (SAR / MSA & FPR / MSA).

Ved hjelp av urban design som forskningsmetode har han vært involvert i en rekke viktige design- og utviklingsinitiativer. Mens han ofte jobber som et nøkkelmedlem i et større lag, har han engasjert seg med et bredt utvalg av individer, samfunnsgrupper og byråer. Han har også vært kontinuerlig involvert i undervisning, forskning og publisering og trekker på praktisk erfaring når man utvikler og leverer innovative lærings- og læringsmetoder. Hans erfaring kombineres med moderne praksis i urbanisme, inkludert sosial læring og engasjement, sammen med pedagogikk, forskning og faglig utvikling.

Hans brede erfaring har utstyrt ham med en robust forståelse for de teoretiske og praktiske sider av byutvikling.

 

Han leder nå overgangen fra NUDA som det var til NUDA hvordan det vil bli og for det formålet skapte han Nordic Urban Assembly som NUDAs nordisk stemme hvor nye perspektiver, ideer og visjoner iscenesettes.

Carlo Ratti

Director, MIT Senseable City Lab
Founding Partner, Carlo Ratti Associati

“ Underworlds aims to characterize a city's microbiome (the vast community of microbes that lives in the human body) and ultimately "see epidemics before they happen."
Carlo Ratti about their project
Underworlds

An architect and engineer by training, Carlo Ratti practices in Italy, where he is the founding partner of Carlo Ratti Associati studio, and teaches at the Massachusetts Institute of Technology, where he directs the Senseable City Lab. He graduated from the Politecnico di Torino and the École Nationale des Ponts et Chaussées in Paris, and later earned his MPhil and PhD at the University of Cambridge, UK. Carlo holds several patents and has co-authored over 250 publications. As well as being a regular contributor to Project Syndicate, he has written for international media including New York Times, Washington Post, Financial Times, Scientific American, BBC, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Corriere della Sera, Domus. His work has been exhibited worldwide at venues such as the Venice Biennale, the Design Museum Barcelona, the Science Museum in London, MAXXI in Rome, and MoMA The Museum of Modern Art in in New York City. Carlo has been featured in Esquire Magazine’s ‘Best & Brightest’ list and in Thames & Hudson’s selection of ‘60 innovators’ shaping our creative future. Blueprint Magazine included him as one of the ‘25 People Who Will Change the World of Design’, Forbes listed him as one of the ‘Names You Need To Know’ and Fast Company named him as one of the ’50 Most Influential Designers in America’. He was also featured in Wired Magazine’s ‘Smart List: 50 people who will change the world’. Carlo was awarded the Renzo Piano Foundation prize for ‘New Talents in Architecture’. Two of his projects – the Digital Water Pavilion and the Copenhagen Wheel – have been included by TIME Magazine in the list of the ‘Best Inventions of the Year’. Carlo has been a presenter at TED (in 2011 and 2015), program director at the Strelka Institute for Media, Architecture and Design in Moscow, curator of the ‘BMW Guggenheim Pavilion’ in Berlin, and was named ‘Inaugural Innovator in Residence’ by the Queensland Government. He was the curator of the ‘Future Food District’ pavilion for the 2015 World Expo in Milan. He is currently serving as Chair of the World Economic Forum Global Agenda Council on Future Cities, and he has been selected as Special Adviser to the President and Commissioners of the European Commission, to advise on urban innovation.

Carlo Ratti er arkitekt og ingeniør av utdannelse, med praksis i Italia. Han er grunnlegger og partner av Carlo Ratti Associati studio og underviser blant annet ved Massachusetts Institute of Technology, der han koordinerer Senseable City Lab. Han ble uteksaminert fra Politecnico di Torino og École Nationale des Ponts et Chaussées i Paris, og fikk senere sin mastergrad og doktorgrad ved Universitetet i Cambridge, Storbritannia.

Carlo innehar flere patenter og har vært medforfatter på over 250 publikasjoner. I tillegg til å være en regelmessig bidragsyter til prosjektet Syndicate, har han skrevet for internasjonale medier, inkludert New York Times, Washington Post, Financial Times, Scientific American, BBC, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Corriere della Sera, Domus. Hans arbeid har vært utstillt over hele verden på arenaer som Veneziabiennalen, Design Museum Barcelona, ​​Science Museum i London, MAXXI i Roma, og MoMA The Museum of Modern Art i New York City.

Carlo har vært omtalt i Esquire Magazine ‘Best & Brightest’ liste og i Thames & Hudson valg av ’60 innovatører som former vår kreative fremtid. Blueprint Magazine inkluderte ham som en av de ’25 folk som vil forandre verden gjennom Design “. Forbes listet ham som en av de” navn du trenger å vite om “og Fast Company kåret ham som en av de ’50 mest innflytelsesrike designere i Amerika’. Han ble også omtalt i Wired Magazine ‘Smart List: 50 personer som vil forandre verden “.

Carlo ble tildelt Renzo Piano Foundation prisen for ‘nye talenter i Arkitektur’. To av hans prosjekter – Digital Water Pavilion og Copenhagen Wheel – er tatt med av TIME Magazine i listen over “The best inventions of the Year”.

Carlo har vært foredragsholder på TED (i 2011 og 2015), ble programdirektør ved Strelka Institutt for medie-, arkitektur og design i Moskva, kurator for “BMW Guggenheim Pavilion” i Berlin, og ble tittulert “Inaugural Innovator in Residence’ by the Queensland Government. Han var kurator for “Future Food District” paviljong for 2015 World Expo i Milano. Han er for tiden fungerende leder av World Economic Forum Global Agenda Council on Future Cities, og han har blitt valgt som spesialrådgiver for presidenten og kommissærer fra Europakommisjonen for å gi råd om urban innovasjon.

 

Anna Rosling Rönnelund

Head of Design & User Experience
Gapminder

"Dollar Street is a visual framework for understanding different standards of living within and between countries. By combining documentary photos and income statistics, Dollar Street shows a fact-based worldview that cannot be found anywhere else."
Gapminder

Anna Rosling Rönnlund is a co-founder and board member of the Gapminder Foundation. She holds a Degree in Sociology and Photography. Anna designed the user-interface of the famous animating bubble-chart tool called Trendalyzer, used by millions of students across the world, to understand multidimensional time series. The tool was acquired by Google where Anna worked as Senior Usability Designer designing interactive search results for statistical queries as well as the Motion Chart in Google Spreadsheets. Anna went back to Gapminder in 2011 to develop new free teaching material. As Product Manager, Art Director & Usability Lead of the Gapminder Foundation she is running the Dollar Street project which makes everyone’s living condition understandable to everyone, by using photos as big data.

Anna Rosling Rönnlund er en co-grunnlegger og styremedlem i Gapminder Foundation. Hun har en grad i sosiologi og fotografi. Anna designet brukergrensesnittet til det populære verktøyet kalt Trendalyzer, som brukes av millioner av studenter over hele verden for å forstå flerdimensjonale tidsserier. Trendalyzer ble kjøpt av Google, der Anna jobbet som Senior Usability Designer og designet interaktive søkeresultater for statistiske spørsmål, samt det bevegelige diagrammet i Google Spreadsheets. Anna gikk tilbake til Gapminder i 2011 for å utvikle nye gratis læremidler. Som Product Manager, Art Director og Usability Lead hos Gapminder Foundation utviklet hun Dollar Street prosjektet som gjør alle levekår forståelig for alle ved hjelp av bilder som Big data.

Karolina Keyzer

Partner at OKK+

Karolina Keyzer, Architect SAR / MSA, born 1966, studied for architect at AHO, ISARK and at KTH A. Karolina has previously worked as a practicing architect at Ove Hidermark Architectural Office, Rosenberg Architectural Office and Wingårdh Architectural Office, where she led the work with the award-winning Victoria Tower. In 2010-2016, she was city architect in Stockholm, where she focused in particular on how the quality of buildings, city life and city spaces could be increased, among other things. resulted in Stockholm and Sweden’s first architecture policy, Architecture Stockholm. Today she runs her own architectural firm OKK + (Office Karolina Keyzer + Friends) with 10 employees. Karolina is often used as jury member in national and international architectural competitions, such as the New Government Quarter in Oslo and the New Building Competition for Nobel in Stockholm. Karolina is also in the Education Council of the KTH Architecture School and at the Board of Fargfabriken, which exhibits and engages in contemporary issues, art and architecture, the foundation of Birthe and Per Arwidsson, and on the board of De and De Carnegie & Co.

Karolina Keyzer, arkitekt SAR / MSA, født 1966, studerte på AHO, ISARK og KTH A. Karolina har tidligere jobbet som praktiserende arkitekt hos Ove Hidermarks Arkitektkontor, Rosenberg Arkitektkontor og Wingårdh Arkitektkontor hvor hun ledet arbeidet med det prisbelønte Victoria Tower. I 2010-2016 var hun byarkitekt i Stockholm, der hun spesielt fokuserte på hvordan kvaliteten på bygninger, byliv og byområder kunne økes. Dette resulterte blant annet i Sveriges første arkitekturpolitikk og Arkitektur Stockholm. I dag driver hun sitt eget arkitektfirma OKK + (Office Karolina Keyzer + Friends) med 10 ansatte. Karolina er ofte ansatt som jurymedlem i nasjonale og internasjonale arkitektkonkurranser, som Det Nye Regjeringskvartalet i Oslo og New Building Competition for Nobel i Stockholm. Karolina er også i utdanningsrådet for KTHs arkitekturskole og i styret i Fargefabriken som viser og engasjerer samtidsspørsmål, kunst og arkitektur; Stiftelsen for Birthe og Per Arwidsson, og i styret til De og De Carnegie & Co.

Terje Svabø

The Moderator
- he will connect the dots -

"He was a political correspondent in Stortinget (Parliament) both for Aftenposten, VG and NRK. Now he is The Moderator at Nordic Urban Assembly 2017."
NUDA

Terje Svabø is an experienced journalist with many years of working in Aftenposten, VG, NRK and TV 2 Terje have included Asia correspondent for Aftenposten from 1985 to 1989, based in Beijing and Hong Kong. From 2008 to 2012 he had Vienna headquarters, and worked among others as a freelance writer.

He has also been a senior adviser at Dinamo PR and head of think tank Civita. Svabø has also been a politician for the Conservative Party, and was vice chairman of the Young Conservatives 1977-1979. He has written books “Tampa” in 2002 and “Saving lives” in 2011.

Terje Svabø er en erfaren journalist med årelangt virke i Aftenposten, VG, NRK og TV 2. Terje har blant annet vært Asia-korrespondent for Aftenposten fra 1985 – 1989, med base i Beijing og Hong Kong. Fra 2008 til 2012 hadde han Wien som hovedbase, og jobbet blant annet som frilansskribent. Han har også vært seniorrådgiver i Dinamo PR og leder av tankesmien Civita. Svabø har også vært politiker for Høyre, og var viseformann i Unge Høyre 1977–1979. Han har blant annet skrevet bøkene «Tampa» i 2002 og «Å redde liv» i 2011.

Dr. David Amienyo

Siemens Global Centre of Competence for Cities

"It’s in how we electrify, automate and digitalize infrastructure that we’re setting the benchmark for tomorrow’s mobility – today."
Siemens Global

The Siemens Centre of Competence for Cities supports cities in tackling some of the critical sustainability issues facing cities. Among these issues, reducing greenhouse gas emissions and improving air quality, improving efficiency in infrastructure and buildings, stimulating a market shift towards cleaner vehicles and more efficient and environmentally friendly public transportation, and enhancing the quality of life of their citizens and visitors are among the most critical. To address some of these challenges, Siemens has developed a comprehensive tool – the City Performance Tool (CyPT) which can be used in different decision-making scenarios. CyPT gives data-leveraged guidance to cities on how to achieve their environmental targets while providing an indication on how each infrastructure-related decision will influence job creation and the infrastructure sector growth across the transport, building and energy sectors. David is central in this program.

Siemens kompetansesenter for byutvikling støtter byer i å takle noen av de kritiske bærekraftutfordringene som byer står overfor. Blant disse utfordringene er målet om reduksjon av klimagassutslipp og forbedre luftkvaliteten; forbedre effektiviteten i infrastruktur og bygninger; stimulere et markedskifte mot renere kjøretøy og mer effektiv og miljøvennlig offentlig transport i tillegg til å forbedre livskvaliteten til byens befolkning. For å takle noen av disse utfordringene har Siemens utviklet et omfattende verktøy – City Performance Tool (CyPT) som kan brukes i ulike beslutningstilsynsscenarier. CyPT gir datahåndtert veiledning til byer om hvordan de skal oppnå sine miljømål, samtidig som de gir en indikasjon på hvordan hver infrastrukturrelatert beslutning vil påvirke sektorvekst. David har en ledende rolle i dette programmet.

Bas Boorsma

Director North Europe, Cisco
Internet of Things & City Digitization

"If I was a bank today, I would be worried about Google, Facebook and Apple because they have the interface with the customer."
Bas Boorsma

Bas Boorsma currently serves as Cisco’s Internet of Things & Digitization leader in North Europe. In this role he orchestrates Cisco´s regional efforts that allow for the digitization of Cisco customer operations, partner operations and Cisco itself. Bas has a rich background as a City Digitization specialist. In that capacity he has managed a portfolio of smart city endeavors globally. Bas has coordinated and overseen the implementation of innovative projects and programs that address the ways we work, live, consume, play, learn and deliver within the context of cities. Typical innovations delivered or currently being worked on include Smart Light, Smart mobility solutions, Street Digitization, City Digital Platform, Digital Ceiling, Smart Work Centers, Learning Hubs, Smart Ports, high end broadband deployment as well as the architectures and service models that will help drive the digitization of society at large.

Bas Boorsma er Ciscos Internet of Things & Digitaliseringsleder i Nord-Europa. I denne rollen orkestrerer han Cisco’s regionale tiltak som gjør det mulig for digitalisering av Cisco kundeaktiviteter, partnerdrift og Cisco selv. Bas har en variert bakgrunn som digitaliserings-spesialist. I den egenskap har han forvaltet en portefølje av smarte byers bestrebelser globalt. Bas har koordinert og overvåket gjennomføringen av innovative prosjekter og programmer som adresserer hvordan vi arbeider, lever, spiser, leker, lærer og utvikler oss innenfor de rammer byene legger. Typiske innovasjoner levert, eller for tiden jobbes med, inkluderer Smart Light, Smarte mobilitetsløsninger, gate digitalisering, byDigital platformer, digitale tak, smarte arbeidsstasjoner, lærings huber, smarte porter, high-end bredbånds distribusjon, samt systemarkitektur og tjenestemodeller som vil bidra til å drive fram digitalisering av samfunnet på rett måte.

Dr. Barbara Imhof

Co-founder and CEO of LIQUIFER Systems Group

"Projects led for LIQUIFER include the first transportable European space simulation habitat SHEE, the design of sampling tools for human-robot collaboration in project Moonwalk."
LIQUIFER Systems Group

Barbara Imhof is an internationally active space architect, design researcher and educator. Her projects deal with spaceflight parameters such as with living with limited resources, minimal and transformable spaces, resource-conserving systems; all aspects imperative to sustainability.

Barbara Imhof is the co-founder and CEO of LIQUIFER Systems Group, an interdisciplinary team comprising engineers, architects, designers and scientists. Projects she has led for LIQUIFER include the design of the first transportable European space simulation habitat SHEE (Self-deployable Habitat for Extreme Environments), the design of sampling tools for human-robot collaboration in project Moonwalk. Adding to her experience about space simulations she served as simulation astronaut for the project Moonwalk’s Mars demonstrations in Rio Tinto, Spain in 2016. Another path Barbara has been following since the 2000s are biomimetic designs for architectural structures such as in the projects Biornametics and Growing As Building. LIQUIFER’s partners and clients belong to internationally renowned institutions and space agencies.

Since nearly 20 years Barbara Imhof has been teaching at various prestigious universities, such as the ETH Zurich, Chalmers University, Gothenburg, University of Applied Arts, Vienna and Vienna University of Technology (VUT). She received her education in architecture at the VUT, the Bartlett School, London, SCI-ARC, Los Angeles, and she graduated from the University of Applied Arts in the studio of Wolf Prix. Barbara Imhof has a Master of Science from the International Space University, Strasbourg, and received her doctorate from the Vienna University of Technology. 

Since 2015 she has been serving on the board of directors for Women in Aerospace, since 2016 she has become an Executive Board member. Barbara Imhof has received a nomination for the Austrian of the Year 2016 in the category research, 2012 the Austrian Fem-Tech award for March, and 2011 the Polarstern Award of the Austrian Space Forum for space outreach activities.

Barbara Imhof er en internasjonal romforskningsarkitekt, designforsker og pedagog. Hennes prosjekter handler blant annet om å utvikle metoder og løsninger der man kan leve med begrensede ressurser, minimal -og ressurseffektive systemer som er bærekraftige.

Barbara Imhof er co-grunnlegger og administrerende direktør i LIQUIFER Systems Group, et tverrfaglig team bestående av ingeniører, arkitekter, designere og forskere. Prosjekter hun har ledet for LIQUIFER inkluderer utformingen av den første transportable europeiske romfartssimulerings habitatet SHEE (Self-deployable Habitat for Extreme Environments), utforming av prøvetakingsverktøy for menneske-robot samarbeid i prosjektet Moonwalk. I tillegg til hennes erfaring med plass-simuleringer i romfart, har hun fungert som simuleringsastronaut for prosjektet Moonwalk Mars demonstrasjoner i Rio Tinto, Spania i 2016. En annen retning Barbara har fulgt siden 2000-tallet er biomimetic design for arkitektoniske strukturer gjennom prosjektene Biornametics. LIQUIFER partnere og kunder er alle medlemmer av internasjonalt anerkjente institusjoner og romorganisasjoner.

I 20 år har Barbara Imhof undervist ved ulike prestisjetunge universiteter, som for eksempel ETH Zurich, Chalmers University, Göteborg, University of Applied Arts, Wien og Wien University of Technology (vut). Hun fikk sin utdannelse i arkitektur ved VUT, Bartlett School, London, SCI-ARC, Los Angeles, og hun ble uteksaminert fra University of Applied Arts i studio av annerkjente grunnleggeren av CoopHimmelblau, Wolf D. Prix. Barbara Imhof har en Master of Science fra International Space University, Strasbourg, og fikk sin doktorgrad fra Vienna University of Technology.

Siden 2015 har hun vært styremedlem i Women in Aerospace. Barbara Imhof har fått en nominasjon for Austrian of the Year 2016 i kategorien forskning, 2012 den østerrikske Fem-Tech prisen for mars, og 2011 på Polarstern Award av den østerrikske Space Forum for plass oppsøkende virksomhet.

Ayesha Khanna

Technology and Innovation Strategy expert
Founder of ADDO AI
CEO of Technology Quotient

“ Ayesha has been published and quoted on technology, innovation and smart cities in the New York Times, BusinessWeek, TIME, Newsweek, Forbes, Harvard Business Review, Strategy+Business, Foreign Policy, Straits Times and BigThink.”
Addo AI

Ayesha Khanna is a technology, urbanization and education expert with over 15 years of experience in product and service innovation and human capital development. She advises companies and governments on smart city related strategies and investments. Previous clients have included JP Morgan, AIG, DTCC, and Bank of America. She is CEO of Technology Quotient, which develops content and technology platforms for the vocational and K-12 educational sectors. Within the company, Applied Skills develops courses to boost productivity in rapidly growing sectors such as hospitality and retail, and 21C teaches 21st century skills to children, including concepts in coding, robotics, and design.

In 2014, she joined the Singapore Ministry of Education’s ASPIRE Steering Committee on higher education reform. Ayesha previously founded the Hybrid Reality Institute, a research and advisory group that analyzed emerging technologies and their social, economic and political implications. She also directs the Future Cities Group at the London School of Economics and has been a Faculty Advisor at Singularity University. Ayesha is the Editorial Director of Look Ahead, an award-winning multimedia series on global innovation trends published by The Economist Group in partnership with GE. She has been published and quoted on technology, innovation and smart cities in the New York Times, BusinessWeek, TIME, Newsweek, Forbes, Harvard Business Review, Strategy+Business, Foreign Policy, Straits Times and BigThink. She is author of Straight Through Processing for Financial Services (2008) and co-author of Hybrid Reality: Thriving in the Emerging HumanTechnology Civilization (2012).

Ayesha is on the Board of Advisors for Humanity+, a Fellow at the Institute for Ethics and Emerging Technologies, and was the Founder and Editor-in-Chief of EGO Magazine (2004-2011), one of the first arts and culture magazines for the South Asian diaspora in New York City. She is the Founder of 21C GIRLS, a project that delivers free technology classes for school girls in Singapore. Ayesha has a BA (honors) in Economics from Harvard University, an MS in Operations Research from Columbia University and is completing her PhD on urban information infrastructures at the London School of Economics. Presentation topics: Hybrid Reality – How emerging technologies will disrupt and transform society, business and government. Smart Cities: How technology will recreate the urban environment, changing the way we live, work and innovate. Future of Jobs and Skills: What are the key industries and jobs of the 1 / 2 future, and how will workers compete against automation and robots? Education in the 21st Century: Which skills will we need to empower ourselves to succeed in the future, and where and how will we acquire them?

Ayesha Khanna er teknologi, urbanisme og utdanningsekspert med over 15 års erfaring innen produkt og service-innovasjon og menneskelig kapital utvikling. Hun rådgir bedrifter og regjeringer om Smart Cities relaterte strategier og investeringer. Tidligere kunder har vært JP Morgan, AIG, DTCC, og Bank of America. Hun er administrerende direktør i Teknologi Quotient, som utvikler innholds- og teknologiplattformer for yrkes- og K-12 pedagogiske sektorer. I selskapet, Applied Skills utvikler hun kurs for å øke produktiviteten i raskt voksende sektorer som gjestfrihet og detaljhandel, og 21C lærer 21. århundre ferdigheter til barn, deriblant koding, robotikk og design.

I 2014 ble hun med i Singapore Kunnskapsdepartementets ASPIRE Styringskomite for høyere utdanning. Ayesha grunnla Hybrid Reality Institute, en forsknings- og rådgivningsgruppe som analyserer nye teknologier og deres sosiale, økonomiske og politiske implikasjoner. Hun leder også Smart Cities Group ved London School of Economics, og har vært fakultetsrådgiver ved Singularity University. Ayesha er redaksjonell direktør ved Look Ahead, en prisbelønt multimedia serie om globale innovasjonstrender utgitt av The Economist Group i samarbeid med GE. Hun har blitt publisert og sitert på teknologi, innovasjon og smarte byer i New York Times, Businessweek, Time, Newsweek, Forbes, Harvard Business Review, Strategy + forretninger, utenrikspolitikk, Straits Times og BigThink. Hun er forfatter av Straight Through Processing for Financial Services (2008) og redaktør av Hybrid Reality: Thriving in the Emerging HumanTechnology Civilization (2012).

Ayesha er i styret for rådgivere for Humanity +, Fellow ved Ethics and Emerging Technologies, og var grunnlegger og editor-in-Chief of EGO Magazine (2004-2011), en av de første kunst og kultur magasiner for sørasiatiske diaspora i New York City. Hun er grunnlegger av 21C GIRLS, et prosjekt som gir gratis teknologi klasser for skolejenter i Singapore. Ayesha har en BA (laud) i økonomi ved Harvard University, en mastergrad i Operations Research fra Columbia University og fullfører sin doktorgrad på urbane informasjonsinfrastrukturer ved London School of Economics. Presentasjons emner: Hybrid Reality – Hvordan nye teknologier vil forstyrre og forandre samfunnet, næringslivet og regjeringen. Smart Cities: Hvordan teknologi vil gjenskape det urbane miljøet, å endre måten vi lever, arbeider og skape noe nytt. Future of Jobs og ferdigheter: Hva er de viktigste næringer og arbeidsplasser i 1/2 fremtiden, og hvordan vil arbeidere konkurrere mot automatisering og roboter? Utdanning i det 21. århundre: Hvilke ferdigheter trenger vi å styrke oss selv for å lykkes i fremtiden, og hvor og hvordan skal vi skaffe dem?

Dr. Nelly Ben Hayoun

Designer of Experiences

"Known as the Willy Wonka of design and science, experience designer Nelly Ben Hayoun is a director and creator of the impossible."
Design Indaba

Nelly Ben Hayoun Studios designs extreme experiences for you to become an astronaut in your living room while dark energy is being created in your kitchen sink and a volcano erupts on your couch. Dubbed the ‘Willy Wonka of Design and Science’, award-winning director and Designer of Experiences Nelly Ben Hayoun is a critical explorer, a fearless and passionate provocateur. In 2014 Wired magazine awarded her with a WIRED Innovation Fellowship for her work to date and its ‘significant impact on the world’ whilst in 2013, Icon Magazine touted Ben Hayoun as one of the 50 international designers ‘shaping the future’. Finally in 2015, she was nominated for a Women of the Year Achievement Award which rewards, since 1955, women ‘who have made a significant achievement’ and ‘are being recognised for their strides in making the world a better place’. Ben Hayoun’s roles include Designer of Experiences at the SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institute, Head of Experiences at WeTransfer where she develops experiential content for the digital platform and its 90 millions active users, a member of the Space Outreach and Education committee at the International Astronautical Federation, a member of the British Interplanetary Society and Women in Aerospace, a postgraduate fellow of the Royal Geographical Society and researcher in Geography at Royal Holloway. She is a United Nations Advisor to the UN VR (Virtual Reality) labs, and a visiting professor at the Royal College of Arts and the Architectural Association.

Blasted from a Japanese launch pad, her projects have been orbiting around the earth in the International Space Station since May 2015. She assembled and directs the International Space Orchestra (ISO) – the world first orchestra of space scientists and astronauts from NASA. Her multilayered, experiential design practice has previously resulted in collaboration with grammy award winners musicians such as Beck, Damon Albarn, Bobby Womack, the Prodigy, Penguin Café, Ed Bangers Records, Savages and lately rock band Sigur Ros. She is a keynote speaker and she has spoken worldwide about the value of experiential design practices in the context of outreach, community and education. Her work has been exhibited at the National Museum of China, MOMA, V&A and other leading design institutions.

Ben Hayoun is the author and director of two feature length movies. Ben Hayoun was awarded one of the UK largest artistic award, The Arts Council England Exceptional Award for her project Disaster Playground considered as ‘really remarkable and of national importance’ (Peter Knott, Director, Arts Council England). Her latest feature length movie Disaster Playground, on emergency procedures and asteroids, was nominated for a Vision Award at SXSW 2015 and is distributed worldwide on Netflix and other digital platforms. Paola Antonelli, senior curator at MOMA declared about it ‘It’s Dr. Strangelove meets This Is Spinal Tap. You straddle a big red phone and go on a wild ride along a chain of command that is complex and exhilarating. Nelly and her studios have also worked and consulted for the likes of world class clients including NASA, Google HQ, Mailchimp HQ, BBC, Apple HQ, Air Bnb HQ, XL Recordings, Mattel HQ, and Autodesk amongst many others.

Nelly Ben Hayoun Studios designer “ekstreme opplevelser for deg, slik at Du kan bli en astronaut i stua mens mørk energi blir skapt i kjøkkenvasken og en vulkan brytes ut på sofaen”. Hun tituleres “Willy Wonka of Design and Science”. Den prisbelønte regissøren og designeren Nelly Ben Hayoun er en kritisk utforsker, og en fryktløs og lidenskapelig provokatør. I 2014 tildelte Wired Magazine henne med WIRED Innovation Fellowship for sitt arbeid og dens ‘betydelige innvirkning på verden “, mens i 2013 fremmet Icon Magazine Ben Hayoun som en av de 50 internasjonale designerne som vil forme fremtiden. I 2015, ble hun nominert til Women of the Year Achievement Award som belønner, siden 1955, kvinner som har gjort en betydelig prestasjon gjennom sine fremskritt i å gjøre verden til et bedre sted. Ben Hayouns roller inkluderer opplevelsesdesigner ved SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institutt og leder av designopplevelser hos Wetransfer der hun utvikler eksperimentelle innhold for den digitale plattformen som har 90 millioner aktive brukere. Hun er medlem av Space Outreach og utdanningsutvalget på International ASTRONAUTICAL Federation, medlem av den britiske interplanetariske Society of Women in Aerospace, medlem av Royal Geographical Society og forsker i geografi ved Royal Holloway. Hun er en FN-rådgiver for FN VR (Virtual Reality) laboratorier, og professor ved Royal College of Arts & Architectural Association.

Hennes prosjekter har sirkulert i bane rundt jorden i den internasjonale romstasjonen siden mai 2015. Hun initierte, og leder, International Space Orchestra (ISO) – verdens første orkester av romforskere og astronauter fra NASA. Hennes eksperimentelle designpraksis har tidligere resultert i samarbeid med Grammy Award vinnere som Beck, Damon Albarn, Bobby Womack, den Prodigy, Penguin Café, Ed Bangers Records, Savages og rockebandet Sigur Ros. Hun er foredragsholder som har talt over hele verden om verdien av eksperimentell designpraksis i forbindelse med oppsøkende samfunn og utdanning. Hennes arbeider har vært utstilt på National Museum of China, MOMA, V & A og andre ledende design institusjoner.

Ben Hayoun er forfatter og direktør for to spillefilmer. Ben Hayoun ble tildelt en av Storbritannias største kunstneriske awards, The Arts Council England Exceptional Award for hennes prosjekt Disaster Barn som anses for å være “virkelig bemerkelsesverdig og av internasjonal betydning”. (Peter Knott, Director, Arts Council England).

Hennes siste helaftens film Disaster Playground, om nødprosedyrer og asteroider, ble nominert til en Vision Award på SXSW 2015 og er distribuert over hele verden på Netflix og andre digitale plattformer. Paola Antonelli, seniorkurator ved MOMA erklærte den for å være “Dr. Strange møter This Is Spinal Tap”. Nelly og hennes studioer har også jobbet og konsultert for verdensledende kunder som NASA, Google HQ, MailChimp HQ, BBC, Apple HQ, Air Bnb HQ, XL Recordings, Mattel HQ, og Autodesk.

Geir Hansen

CEO at Geodata AS

"Hansen is a visionary leader with technical expertise, and the staff in Geodata finds him as deeply in the process of exploring the code as in the strategy."
Geodata

Geir Hansen is Managing Director of Geodata AS. Hansen is a visionary leader with technical expertise, and the staff in Geodata finds him as deeply in the process of exploring the code as in the strategy. He has worked at Microsoft, but is now burning for geographic data and especially how these are used to build smarter cities.

Geir Hansen er administrerende direktør i Geodata AS. Hansen er en visjonær leder med teknisk kompetanse og de ansatte i Geodata finner ham like gjerne dypt nede i utforsking av koden som i strategien. Han har fartstid fra Microsoft, men brenner nå for geografiske data og spesielt hvordan disse brukes for å bygge smartere byer.

Prof. Rachel Armstrong

Professor of Experimental Architecture School of Architecture,
Planning & Landscape at Newcastle University

"All buildings today have something in common. They're made using Victorian technologies. This involves blueprints, industrial manufacturing and construction using teams of workers."
TED 2009

Rachel Armstrong is Professor of Experimental Architecture at the School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University. She is a Rising Waters II Fellow with the Robert Rauschenberg Foundation (April-May 2016), TWOTY futurist 2015, Fellow of the British Interplanetary Society and a 2010 Senior TED Fellow. Rachel is a sustainability innovator who investigates a new approach to building materials called ‘living architecture,’ which suggests it is possible for our buildings to share some of the properties of living systems. She collaboratively works across disciplines to build and develop prototypes that couple the computational properties of the natural world with the productivity of soils. She calls the synthesis that occurs between these systems and their inhabitants “living” architecture. She is coordinator for the €3.2mLiving Architecture project, which is an ongoing collaboration of experts from the universities of Newcastle, UK, the West of England (UWE Bristol), Trento, Italy, the Spanish National Research Council in Madrid, LIQUIFER Systems Group, Vienna, Austria and EXPLORA, Venice, Italy that began in April 2016 and runs to April 2019. It is envisioned as a next-generation, selectively, programmable bioreactor that is capable of extracting valuable resources from sunlight, wastewater and air and in turn, generating oxygen, proteins and biomass. Conceived as a freestanding partition it is composed of bioreactor building blocks (microbial fuel cell, algae bioreactor and a genetically modified processor), which are being developed as standardized building segments, or bricks. Living Architecture uses the standard principles of both photo bioreactor and microbial fuel cell technologies, which are adapted to and combined into a single, sequential hybrid bioreactor system so they will work synergistically together to clean wastewater, generate oxygen, provide electrical power and generate useable biomass (fertilizer).

Rachel Armstrong er professor i eksperimentell arkitektur ved School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University. Hun er en Rising Waters II Fellow med Robert Rauschenberg Foundation (april-mai 2016), TWOTY futurist 2015 Fellow av den britiske interplanetariske Society og en 2010 Senior TED Fellow. Rachel er en bærekraftig innovatør som undersøker en ny tilnærming til bygningsmaterialer som kalles “levende arkitektur”, der hun mener det er mulig for våre bygninger å dele noen av egenskapene til levende systemer. Hun arbeider på tvers av fag for å bygge og utvikle prototyper som relaterer seg via sine egenskaper til den naturlige verden og produktiviteten til jord. Hun kaller syntesen som oppstår mellom disse systemene “levende” arkitektur. Hun er koordinator for € 3.2mill. Living Architecture prosjektet, som er et pågående samarbeid mellom eksperter fra universitetene i Newcastle, UK, West of England (UWE Bristol), Trento, Italia, den spanske National Research Council i Madrid, LIQUIFER Systems Group, Wien, Østerrike og EXPLORA, Venezia, Italia som startet i april 2016 og går fram til april 2019. Det er tenkt som et neste-generasjon, selektivt, programmerbar bioreaktor som er i stand til å trekke ut verdifulle ressurser fra sollys, avløpsvann og luft med intensjon om generering av oksygen, proteiner og biomasse.  Living Architecture bruker standard prinsipper for både bilder, bioreaktor og mikrobiell brenselcelle-teknologi, som er tilpasset og kombinert i en enkelt, sekvensiell hybrid bioreaktor der systemet er slik at de jobber sammen for å rense avløpsvann, generere oksygen, skape elektrisk kraft og generere biomasse (gjødsel).